...
Przejdź do treści

Uncategorized

Parlament Europejski przyjął stanowisko ws. Zielonego Ładu

Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. Zielonego Ładu (Green Deal). Sporo miejsca Europarlamentarzyści poświęcili transportowi drogowemu: – wzywają do dekarbonizacji wszystkich rodzajów transportu i popierają stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”; – wspierają… Dowiedz się więcej »Parlament Europejski przyjął stanowisko ws. Zielonego Ładu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.