...
Przejdź do treści

Kampania na rzecz pracy rejestrowanej EU4FairWork

Komisja Europejska, Europejski Urząd ds. Pracy oraz Platforma na rzecz walki z pracą nierejestrowaną rozpoczęły kampanię na rzecz promowania pracy rejestrowane EU4FairWork.

Nieuczciwa konkurencja to duży problem dla polskich firm, które chcą przestrzegać zasad i na co dzień ponoszą koszty związanych z tym obciążeń administracyjnych. Przy okazji KE opublikowała ciekawe dane z Eurobarometru:

  • 1 na 10 osób w UE w ciągu ostatniego roku nabyła produkty lub usługi pochodzące z pracy nierejestrowanej;
  • Najczęściej nabywane tą drogą są usługi takie jak renowacje i prace naprawcze (30proc), usługi estetyczne (27proc);
  • Najczęściej pracę nierejestrowaną wykonują osoby samozatrudnione oraz pracownicy mobilni;
  • Połowa badanych osób uważa, że ryzyko wykrycia przypadków pracy nierejestrowanej jest niskie.

Może kampania ta otworzy oczy niektórym europejskim politykom. Niestety praca nierejestrowana bardzo często jest pomijana przez legislatorów. Zamiast walczyć z prawdziwym problemem tworzone są przepisy, które mają eliminować rzekomo większe nadużycia.

Więcej na temat inicjatywy można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1496&langId=en

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.