...
Przejdź do treści

KE akceptuje polski program gwarancji publicznych

Komisja Europejska zaakceptowała polski program gwarancji publicznych w wysokości do 22 miliardów Euro na pożyczki dla dużych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii Covid19.

Gwarancji na pożyczki inwestycyjne i obrotowe będzie w Polsce udzielał Bank Gospodarstwa Krajowego. Ze wsparcia będzie można korzystać do końca 2020 roku.

Więcej informacji na stronie KE:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_20_596

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.