...
Przejdź do treści

KE proponuje instrument SURE na walkę z bezrobociem w wyniku pandemii Covid19

Komisja Europejska uruchomiła nowy instrument o nazwie SURE i budżecie w wysokości 100 miliardów Euro na walkę z bezrobociem będącym skutkiem pandemii Covid19.

Kraje UE będą mogły zaciągać pożyczki na pokrycie m.in. kosztów związanych z finansowaniem części wynagrodzeń osób pracujących w ramach zmniejszonego wymiaru czasu. Fundusz sfinansuje dodatki ze środków publicznych w celu zrekompensowania pracownikom nieprzepracowanych godzin. Podobne mechanizmy będzie można zastosować w celu zrekompensowania dochodów utraconych przez osoby samozatrudnione.

Więcej na stronie Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_572

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.