...
Przejdź do treści

Parlament Europejski przyjął stanowisko ws. Zielonego Ładu

Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. Zielonego Ładu (Green Deal). Sporo miejsca Europarlamentarzyści poświęcili transportowi drogowemu:

– wzywają do dekarbonizacji wszystkich rodzajów transportu i popierają stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”;

– wspierają transport kombinowany poprzez nowe inicjatywy legislacyjne i wzywają do zwiększenia połączeń pomiędzy drogami, koleją i transportem śródlądowym;

– oczekują propozycji bardziej rygorystycznych norm emisji zanieczyszczeń powietrza dla pojazdów napędzanych silnikiem spalinowym (Euro 7) oraz zmienionych norm emisji CO2 dla samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych; wszystkie samochody wprowadzane na rynek po 2040 roku powinny być bezemisyjne;

– odnotowują plany Komisji dotyczące rozszerzenia systemu handlu emisjami i włączenia do niego emisji z transportu drogowego; sprzeciwiają się jednak ich bezpośredniemu włączeniu do ETS.

Całą rezolucję przeczytać pod poniższym linkiem:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_EN.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.