...
Przejdź do treści

Komisja Europejska powołuje specjalny zespół ds. koronawirusa

Komisja Europejska powołała specjalny zespół ds. koronawirusa (Corona response team). W skład zespołu weszło 5 Komisarzy:

  • Janez Lenarcic odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe,
  • Stella Kyriakides odpowiedzialna za zdrowie,
  • Komisarz ds. Transportu Adina Valean,
  • Ylva Johansson odpowiedzialna za granice oraz
  • Paolo Gentiloni Komisarz ds. gospodarczych.

Zespół w skoordynowany sposób ma zająć się trzema głównymi obszarami. Są to zdrowie (prewencja oraz leczenie), mobilność (informacje dla podróżujących, transport oraz kwestie ochrony granic), a także gospodarka (analiza wpływu wirusa na newralgiczne sektory takie jak transport czy handel).

Uruchomiono także specjalną stronę internetową:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.