...
Przejdź do treści

COVID-19: Ograniczenia na granicach zewnętrznych i wewnętrznych UE

Kraje UE poparły wytyczne KE ws. zarządzania ruchem na granicach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Miejmy nadzieję, że doprowadzi to do większej harmonizacji działań i podobnych zasad wjazdu/ wyjazdu w poszczególnych krajach UE, bo na ten moment panuje niesamowity chaos. Charles Michel potwierdził, że opracowane zostaną także „stosowne” rozwiązania dla „pracowników transgranicznych”.

Zdecydowano o znaczącym ograniczeniu ruchu na granicach zewnętrznych UE. Przez najbliższe 30 dni możliwe będzie przekraczanie granicy UE przez obywateli państw trzecich tylko z ważnych powodów takich jak np. podróż do pracy. Spod nowo wprowadzonych obostrzeń wyłączony został także transport międzynarodowy.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Conclusions+by+the+President+of+the+European+Council+following+the+video+conference+with+members+of+the+European+Council+on+COVID-19

Ministrowie Transportu zdecydowali także o utworzeniu specjalnych „zielonych pasów”, co ma udrożnić granice oraz ułatwić transport szczególnie towarów strategicznych takich jak żywność czy lekarstwa. Kraje UE zobowiązały się także do przekazywania Komisji Europejskiej na bieżąco informacji o wprowadzonych regulacjach:

https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1823

https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en

Bieżąca informacja nt. sytuacji na granicach:

https://covid-19.sixfold.com/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.