...
Przejdź do treści

KE publikuje wytyczne ws. swobodnego przepływu pracowników w warunkach pandemii COVOD19

W reakcji m.in. na apel Inicjatywy Mobilności Pracy Komisja Europejska opublikowała dzisiaj wytyczne ws. swobodnego przepływu pracowników w warunkach pandemii covid19. Według Komisji Europejskiej państwa powinny umożliwić pracownikom z sektorów strategicznych, w tym w sektorze opieki nad osobami starszymi, wjazd na ich teren i dotarcie do miejsca pracy. Także pracownicy z innych branż, które nadal funkcjonują, powinni mieć taką możliwość.

Poniżej lista branż strategicznych wg. KE (niepełna):

  • opieka nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i osobami starszymi;
  • branża IT;
  • branża inżynieryjna szczególnie ta związana z energetyką;
  • infrastruktura o znaczeniu strategicznym;
  • produkcja i przetwórstwo żywności;
  • transport drogowy;

Państwa UE powinny także zezwolić pracownikom z innych sektorów, nie będących sektorami newralgicznymi, przekraczać granice i podróżować do miejsca zatrudnienia, jeśli dana branża w państwie UE nadal funkcjonuje.

Dodatkowo kraje UE powinny umożliwić firmom skorzystania z art. 16 Rozporządzenia 883/2004 w celu uniknięcia zmiany prawodawstwa właściwego. W tym celu pracodawca powinien złożyć stosowny wniosek do instytucji właściwej kraju, którego prawodawstwo chce utrzymać.

Wytyczne Komisji Europejskiej w dużej mierze odpowiadają postulatom zgłaszanym przez Inicjatywę Mobilności Pracy. Teraz odpowiedzialność leży po stronie państw członkowskich, aby te wytyczne wdrożyć. Inicjatywa Mobilności Pracy prosi o zgłaszanie problemów jakie napotykają Państwa pracownicy podróżując i pracując w krajach UE na kontakt@inicjatywa.eu. Wszystkie te sygnały Inicjatywa Mobilności Pracy wykorzysta do działań na rzecz, o ile to możliwe, swobodnego przepływu pracowników w warunkach pandemii.

Więcej informacji:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_545

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.