...
Przejdź do treści

Co dalej z Pakietem Mobilności?

Pomimo trudnej sytuacji wynikającej z pandemii COVID19, kontynuowane są prace nad częścią socjalną Pakietu Mobilności. Należy jednak spodziewać się, że proces legislacyjny ulegnie wydłużeniu. 


24 marca odbyło się posiedzenie Rady ds. Ogólnych, podczas której przedstawiciele krajów UE planowali zaakceptować Pakiet Mobilności w pierwszym czytaniu. Ze względu na fakt, iż posiedzenia Rady odbywają się obecnie w formie videokonferencji, wszelkie formalne decyzje podejmowane są w procedurze pisemnej. Wedle naszych sprawdzonych informacji tak też ma się stać z Pakietem Mobilności – stanowisko Rady powinno zostać przyjęte w ciągu najbliższych dni.
 
Niestety wygląda na to, że pandemia koronawirusa nie doprowadzi do zmian stanowiska, prezentowanego przez poszczególne kraje UE. Nie ulega wątpliwości, że pandemia będzie miała ogromny wpływ na pogorszenie się kondycji sektora transportu drogowego. ZMPD jest zdania, że nowe uwarunkowania powinny zostać wzięte pod uwagę podczas dalszych prac nad Pakietem. W tej sprawie 24 marca br. Zrzeszenie wystosowało pismo do Komisarz ds. Transportu z prośbą o uwzględnienie podczas prac nad Pakietem Mobilności wpływu pandemii na sektor transportu. 
 
Należy pamiętać, że obecnie los procesu legislacyjnego leży w rękach państw członkowskich oraz Parlamentu Europejskiego.
 
Inicjatywy podejmują także europosłowie. Poseł Kosma Złotowski wystosował do Komisji Europejskiej interpelację pisemną z pytaniem, w jakim stopniu uwzględni ona obecną sytuację sektora TSL w pracach nad Pakietem. Dodatkowo europosłowie z krajów Europy Środkowo-Wschodniej wystosowali apel do Komisarz Valean z prośbą o wstrzymanie prac. Apel ten spotkał się jednak z bardzo ostrą krytyką ze strony m.in. posła Ertuga oraz posłanki Kateřiny Konečnej. Potwierdza to przypuszczenie, że obecny kryzys nie wpłynie na stanowiska państw członkowskich. Według przedstawicieli Europy Zachodniej Pakiet Mobilności jest potrzebny obecnie bardziej niż kiedykolwiek.
 
ZMPD na bieżąco śledzi prace nad Pakietem. Pozostajemy w stałym kontakcie roboczym z europosłami, Radą UE oraz Komisją Europejską. Podejmujemy inicjatywy mające na celu zmianę zapisów Pakietu. Należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że zablokowanie prac nad Pakietem będzie bardzo trudne.

Żródło ZMPD: https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=7110

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.