...
Przejdź do treści

Ministrowie 8 krajów UE interweniują ws. Pakietu Mobilności

Ministrowie transportu Polski, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Rumunii, Węgier, Malty i Cypru wystosowali apel do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącej Komisji Europejskiej oraz Prezydencji Chorwackiej z wnioskiem o wstrzymanie prac nad częścią socjalną Pakietu Mobilności.


Ministrowie argumentują, że obecna sytuacja w sektorze transportu drogowego zdecydowanie różni się od tej z roku 2015, kiedy to rozpoczęto prace nad Pakietem Mobilności. Skutki pandemii COVID-19 odczuwalne są już dzisiaj i będą miały wpływ na sytuację w sektorze transportu w najbliższych miesiącach, jeśli nie latach. W tej sytuacji założenia Pakietu Mobilności wymagają rewizji. Według ministrów prace nad pakietem powinny zostać wstrzymane do momentu zakończenia sytuacji kryzysowej. Zwracają szczególną uwagę na problematyczne zapisy, takie jak obowiązkowy powrót ciężarówki do kraju siedziby, ograniczenie ilości rozładunków i załadunków w ramach operacji cross-trade oraz restrykcje dotyczące kabotażu. Takie zapisy w połączeniu z konsekwencjami pandemii będą w dalszym stopniu obniżały konkurencyjności i efektywność sektora transportu drogowego.

Podobny apel adresowany do komisarz ds. transportu wystosowało pod koniec marca br. także ZMPD. Wzywaliśmy w nim do rozszerzenia studium skutków o wpływ pandemii COVID-19 na sektor transportu drogowego oraz do zmiany, na tej podstawie, najbardziej kontrowersyjnych zapisów pakietu.

Obecnie trwa proces legislacyjny. Przed nami przyjęcie stanowiska w pierwszym czytaniu przez Radę UE, a następnie drugie czytanie w Radzie UE i w Parlamencie Europejskim, podczas którego możliwe jest wprowadzenie zmian. Ze względu na opóźnienia wynikające z pandemii trudno dokładnie określić, kiedy proces legislacyjny się zakończy.

Źródło ZMPD: https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=7125

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.