...
Przejdź do treści

Obowiązek zgłaszania pracowników delegowanych do Holandii

Holandia wprowadza od 1 marca 2020 roku obowiązek notyfikowania pracowników delegowanych. Notyfikacji należy dokonać online na stronie https://meldloket.postedworkers.nl/runtime/.

Zgłaszając pracowników delegowanych pracodawca jest zobowiązany do przekazania m.in. następujących informacji:

– dane pracodawcy,

– dane pracowników,

– dane osoby do kontaktu na terenie Holandii,

– dane klientów,

– adresy lub miejsce wykonywania usługi,

– sektor do którego wysyłany jest pracownik,

– informacja o formularzy A1 potwierdzającym miejsce odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Obowiązek dotyczy także osób samozatrudnionych a klienci mają obowiązek wersyfikacji, czy notyfikacja została wykonana poprawnie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://english.postedworkers.nl/faq

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.