...
Przejdź do treści

KE publikuje projekt mandatu na negocjacje UE- Wielka Brytania

Komisja Europejska przedstawiła wczoraj wytyczne do rozpoczęcia negocjacji ws. przyszłych relacji z Wielką Brytanią po Brexicie. Na przyszłe rozmowy składać się będą 3 bloki negocjacyjne: kwestie ogólne związane z zarządzaniem, kwestie gospodarcze oraz polityka bezpieczeństwa. Przed 1 lipca 2020 obie strony mają podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu okresu przejściowego o kolejny rok lub 2 lata.

Negocjacje po stronie UE będą prowadzone przez Komisję Europejską w ścisłej współpracy z Radą. Parlament Europejski będzie na bieżąco informowany o postępach rozmów.  Mandat negocjacyjny zakłada po stronie UE zawarcie umowy handlowej, która nie będzie przewidywała żadnych dodatkowych „taryf i opłat” („no tarrifs, fees and charges”).  W przypadku transportu drogowego projekt mandatu po stronie UE zakłada utrzymanie swobodnego dostępu do rynku przewozów bilateralnych dla przewoźników drogowych oraz odpowiednie uregulowanie kwestii tranzytu. Natomiast przewoźnicy brytyjscy mają nie otrzymać swobodnego dostępu do możliwości wykonywania  przewozów kabotażowych oraz cross-trade na terenie UE, co może wiązać się z podobnymi ograniczeniami po stronie brytyjskiej.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_104

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.