...
Przejdź do treści

Transport drogowy a “Green Deal”

Komisja Europejska przyjęła Komunikat ws. Zielonego Ładu dla Europy (European Green Deal). Komunikat zawiera zapowiedź konkretnych działań, które mają zostać podjęte w ciągu najbliższych miesięcy. Przedmiotem inicjatyw będzie także sektor transport drogowego. KE zapowiedziała m.in.:
przedstawienie nowego pomysłu na organizację transportu kombinowanego (nowy projekt rewizji Dyrektywy ws. Transportu Kombinowanego); ❗️
jeśli będzie to konieczne przedstawienie nowego projektu ws. Eurowiniety- opłaty drogowe w PCz miałyby jeszcze w większym stopniu wspierać osiąganie zielonych celów;
możliwe zastosowanie systemu handlu emisjami do sektora transportu drogowego;
inicjatywy w zakresie zielonych paliw oraz przechodzenia w kierunku transportu intermodalnego.
Szczegółowe zapisy komunikatu znajdą Państwo pod poniższym linkiem:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.