...
Przejdź do treści

Jest porozumienie ws. Pakietu Mobilności

Nad ranem negocjatorzy UE osiągnęli porozumienie ws. Pakietu Mobilności: 

  • wprowadzono obowiązek powrotu ciężarówki do kraju siedziby co 8 tygodni; 
  • operacja kabotażowe będą wykonywane na dzisiejszych zasadach: 7 dni i 3 operacje, ale wprowadzono także 4dniową przerwę (cooling off) pomiędzy kolejnymi operacjami kabotażowymi w tym samym kraju; 
  • kierowcy będą mogli odebrać 2 skrócone odpoczynki pod rząd i wrócić do domu przed trzecim tygodniem; 
  • spod zasad delegowania zostały wyjęte operacje tranzytowe oraz bilateralne; delegowaniem objęty został kabotaż oraz operacje cross-trade z wyjątkiem 2 operacji doładunku i/ lub rozładunku w ramach danej operacji bilateralnej. Pakiet w zasadniczej części zacznie obowiązywać pod koniec 2021 roku. Porozumienie musi jeszcze zostać przyjęte oficjalnie przez instytucje UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.