...
Przejdź do treści

O projekcie ABC Ekonomii w Brukseli

Dwa bardzo pozytywne dni w Brukseli z Pawłem Kaczmarczykiem z Czepczyński Family Foundation! Promowaliśmy projekt edukacji ekonomicznej dla dzieci ABC Ekonomii i szukaliśmy partnerów chętnych do współpracy w Polsce i w Europie. Dziękujemy za przeciekawe rozmowy podczas New Education Forum organizowanego przez CIEDU, podczas spotkań z Europosłami, przedstawicielami Komisji Europejskiej, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Stałego Przedstawicielstwa Polski przy UE. Dziękujemy za cenne rady i chęć włączenia się do współpracy. Jest mi niezmiernie miło, że mogę wspierać tą niesamowitą inicjatywę!

https://abc-ekonomii.edu.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.