...
Przejdź do treści

Pomoc dla firm w czasie pandemii COVID-19- Komisja Europejska luzuje zasady przyznawania pomocy publicznej

Komisja Europejska daje krajom UE zielone światło na udzielenie firmom pomocy publicznej:

– pomoc ta może obejmować dopłaty do wynagrodzeń, zawieszenie płatności składek i podatków dochodowych czy VAT;

– kraje mogą także udzielać wsparcia w formie gotówki konsumentom, którzy ponieśli starty w zw. z odwołanymi podróżami;

– dopuszczalna jest także pomoc dla przedsiębiorstw mających problemy z płynnością;

– możliwe jest przyznawanie odszkodowań za poniesione straty.

W ramach wsparcia dla sektora MŚP Komisja ogłosiła przekazanie 1 miliarda Euro do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Środki zostaną przekazane bankom, aby zwiększyć ich możliwości udzielania kredytów. Szacuje się, że instrument ten może pomóc 100 000 europejskich firm. Możliwe będzie także zawieszenie spłacania już wcześniej zaciągniętych kredytów.

Pierwszy wniosek o zaakceptowanie pakietu pomocowego złożyła Dania. Został on pozytywnie oceniony i zaakceptowany przez KE w ciągu 24h.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_465

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_454

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.