...
Przejdź do treści

Pomoc dla sektora transportu w związku z pandemią COVID-19

Coraz częściej słychać o wsparciu dla gospodarki i sektora transportu w związku z epidemią koronawirusa. Komisja Europejska zapowiedziała szereg działań wspierających gospodarkę:

– złagodzenie zasad zw. z pomocą publiczną udzielaną firmom przez państwo;

– uruchomienie funduszu „Corona Rexponse Investment Initiative” w wysokości 25 miliardów EUR na wsparcie m.in. dla sektora MŚP czy rynku pracy.

Więcej na ten temat można znaleźć na stronie Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Także państwa UE wprowadzają środki wsparcia dla sektora transportu m.in. wsparcie finansowe, specjalne kredyty oraz odroczenie spłat podatków i składek. O to samo dla polskiego sektora transportu zabiega ZMPD.

https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1805

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tagi:
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.