...
Przejdź do treści

Pakiet Mobilności- ZMPD interweniuje w Brukseli

Informacja dostępna na stronie ZMPD:

https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=7010

ZMPD już pod koniec stycznia br. odbyło podobną wizytę roboczą w Brukseli. Wystosowało także list do Adiny Valean, w którym apelujemy o przeprowadzenie studium skutków oraz o rozszerzenie jego zakresu m. in. o kwestie związane z ograniczeniem przewozów kabotażowych. Pomimo zakończonych trilogów ZMPD nadal konsekwentnie podejmuje inicjatywy mające na celu poprawę zapisów Pakietu Mobilności.

Jak informuje Margareta Przybyła, stały przedstawiciel ZMPD przy UE, także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wspólnie z ministrami z Rumunii, Bułgarii, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Cypru i Malty przyjechał 18 lutego do Brukseli, aby porozmawiać z przedstawicielami instytucji UE na temat trwających prac nad Pakietem Mobilności. Kształt tworzonych przepisów dotyczących funkcjonowania międzynarodowego transportu drogowego, zawartych w Pakiecie Mobilności I był głównym przedmiotem rozmów ministrów z Adiną Vălean, komisarz ds. transportu Komisji Europejskiej oraz Fransem Timmermansem, wiceprzewodniczącym KE odpowiedzialnym za unijną strategię klimatyczną – Europejski Zielony Ład. W Brukseli minister Adamczyk dyskutował o tej sprawie również z polskimi posłami w Parlamencie Europejskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.