...
Przejdź do treści

Nowy raport nt. formularzy A1 już dostępny

Po raz kolejny na zlecenie Komisji Europejskiej został przygotowany raport „Posting of workers. Report on A1 Portable Documents issued in 2018”. Autorami są badacze z instytutu HIVA na Uniwersytecie KU Leuven: Frederic De Wispelaere, Lynn De Smedt oraz prof. Jozef Pacolet. Więcej szczegółów na stronie Inicjatywy Mobilności Pracy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.