...
Przejdź do treści

Komisja Europejska publikuje raport o mobilności wewnątrz UE

Na przekór politykom z niektórych krajów UE liczba formularzy A1 w 2018 roku przekroczyła 3 miliony. Mówi o tym m.in. roczny raport Komisji Europejskiej nt. mobilności wewnątrz UE. Delegowanie jest coraz trudniejsze a mimo to nadal jest popularną formą pracy za granicą. 40procent delegowań dotyczyło sektora budownictwa a kolejne 49procent formularzy A1 wystawiono kierowcom.

Z całością raportu można zapoznać się pod poniższym linkiem:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9550

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.