...
Przejdź do treści

Kontrole polskich firm we Francji

Polecam uwadze ciekawy artykuł nt. uporczywych i nadmiernych kontroli, które dotykają polskie firmy delegujące pracowników m.in. do Francji. Opowiada o tym Marek Benio z Inicjatywy Mobilności Pracy Pod koniec 2019 roku polskie firmy miały do czynienia z ogromną intensyfikacją kontroli. Co ciekawe celem ich nie jest wypchnięcie zagranicznych firm z Francji. Przeciwnie, są one tam tak bardzo potrzebne, że działania Inspekcji obliczone są raczej na „skłonienie” do zarejestrowania siedziby na terenie Francji i płacenia tam składek oraz podatków. Im trudniej będzie delegować pracowników do Francji, tym większa pokusa by założyć tam działalność i uwolnić się od ryzyka kar. 

Do tego dochodzą obecne prace (trilogi) nad rewizją rozporządzeń ws. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Podczas prac pojawiła się propozycja francuska, aby składki za pracowników mobilnych płacić w wysokości tych obowiązujących w kraju przyjmującym.

Artykuł można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.rp.pl/Firma/301169884-Kontrole-polskich-firm-dzialajacych-w-panstwach-Unii-Europejskiej.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.