...
Przejdź do treści

Komisja TRAN poparła wstępne porozumienie ws. części socjalnej Pakietu Mobilności

Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego TRAN poparła dzisiaj wstępne porozumienie ws. części socjalnej Pakietu Mobilności. 

  • Lex specialis przyjęto 27 głosami za, 22 głosami przeciw przy braku głosów wstrzymujących. 
  • Rozporządzenie ws. czasu jazdy i odpoczynków otrzymało 27 głosów za, 17 głosów przeciw oraz 5 głosów wstrzymujących się. 
  • Rozporządzenia ws. dostępu do rynku i zawodu przyjęto 32 głosami za, 17 głosami przeciw przy braku głosach wstrzymujących się.

Przed nami dalsza część procedury, zanim wstępne porozumienie stanie się obowiązującym prawem. 

Teksty muszą zostać zweryfikowane przez prawników lingwistów a następnie oficjalnie przyjęte przez Radę UE. Następnie zostaną ponownie przekazane do komisji TRAN w celu ich przyjęcia z możliwością składania poprawek. Przyjęte teksty trafią następnie pod głosowanie plenarne w Strasburgu, najprawdopodobniej w maju. Po opublikowanie dokumentów w Dzienniku Urzędowym UE nastąpi ich wejście w życie. Dyrektywa ws. Lex specialis oraz rozporządzenia ws. dostępu do rynku i zawodu przewidują 18 miesięczny okres przejściowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.