...
Przejdź do treści

Sektor opieki- nadchodzą zmiany w regulacjach niemieckich

Polecam uwadze artykuł dr. Marka Benio oraz dr. Marcina Kiełbasy z Inicjatywy Mobilności Pracy w Dzienniku Gazecie Prawnej na temat rynku usług opieki domowej w Niemczech. Zapraszamy do lektury! 

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1447726,uslugi-opieki-domowej-w-niemczech-wazne-dla-polskich-firm.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.