...
Przejdź do treści

KE publikuje strategię wyjścia z pandemii

Komisja Europejska przedstawiła europejski plan stopniowego wycofywania się ze środków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19.

W planie brak jest wskazania konkretnej daty czy jednego wspólnego momentu wychodzenia z pandemii. Harmonogram i tryb znoszenia nadzwyczajnych środków będzie zależał od każdego kraju z osobna.

Europejski plan opiera się na następujących elementach:

1.       Wspólne kryteria pozwalające na wybranie odpowiedniego momentu wyjścia z warunków pandemii:

 • Kryteria epidemiologiczne pokazujące, że rozprzestrzenianie się choroby w dłuższym okresie znacznie zmalało;
 •  Wydolność systemu opieki zdrowotnej;
 •  Zdolność do monitorowania, w tym szeroka dostępność testów do szybkiego wykrywania i izolowania osób zakażonych, a także możliwość ich identyfikacji i śledzenia.

2.      Wspólne odejście do sposobów wychodzenia z pandemii:

 • Obostrzenia powinny być znoszone w taki sposób, aby wyważyć korzyści zdrowotne oraz korzyści społeczno-gospodarcze;
 • Znoszenie środków powinno odbywać się w sposób skoordynowany pomiędzy krajami UE;
 • Kraje UE powinny powiadomić siebie nawzajem oraz Komisję Europejską z wyprzedzeniem o zamiarze zniesienia konkretnych  środków kontrolnych.

3.      Plan wychodzenia z pandemii wymaga zastosowania środków towarzyszących:

 • Gromadzenie danych oraz możliwość śledzenia kontaktów między obywatelami przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych umożliwiających pełne poszanowanie prywatności danych;
 • Zwiększanie możliwości przeprowadzania testów i ujednolicenie metod testowania;
 • Zwiększanie wydolności i potencjału systemu opieki zdrowotnej;
 • Zwiększanie zdolności w zakresie wyposażenia medycznego i środków ochrony osobistej;
 • Opracowanie bezpiecznych i skutecznych terapii i leków, a także opracowanie i szybkie wprowadzenie szczepionki w celu położenia kresu koronawirusowi.

4.       Plan zawiera także konkretne zalecenia dla Państw Członkowskich:

 • Stopniowe znoszenie obostrzeń;
 • Zastosowanie rozwiązań ukierunkowanych zamiast ogólnych: należy dłużej chronić grupy najbardziej zagrożone; ułatwiać stopniowe wznawianie niezbędnej działalności gospodarczej; zapewnić regularne czyszczenie i dezynfekcję węzłów transportowych, sklepów i miejsc pracy;
 • Skoordynowane znoszenie kontroli na granicach: ograniczenia dotyczące podróży i kontrole graniczne należy znieść, gdy sytuacja epidemiologiczna w regionach przygranicznych wystarczająco się zbliży. W drugim etapie należy otworzyć granice zewnętrzne, uwzględniając rozprzestrzenianie się wirusa poza UE;
 • Stopniowe wznowienie działalności gospodarczej: decyzja ta powinna uwzględnić m.in. miejsca pracy dostosowane do telepracy, znaczenie gospodarcze danej aktywności, pracę w systemie zmianowym itp. Należy unikać jednoczesnego powrotu wszystkich pracowników do miejsc pracy;
 • Stopniowe zezwalanie na większe zgromadzenia, uwzględniając ich charakter: szkoły i uczelnie; działalność handlowa (handel detaliczny) z możliwością gradacji; środki związane z aktywnością społeczną (restauracje, kawiarnie) z możliwością stopniowania; zgromadzenia masowe.;
 • Kontynuowanie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa: np. kampanie informacyjne, aby zachęcić ludność do utrzymania rygorystycznych praktyk w zakresie higieny i ograniczania kontaktów personalnych;
 • Stałe monitorowanie działań, ich skuteczności i efektów- należy zapewnić gotowość do przywrócenia w razie potrzeby bardziej rygorystycznych środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się pandemii.Komisja Europejska opracowuje także obecnie plan naprawy gospodarki oparty na zmienionym wniosku dotyczącym kolejnego długoterminowego budżetu UE (wieloletnich ram finansowych) oraz na zaktualizowanym programie prac Komisji na 2020 r.

Poniżej znajdziecie cała treść dokumentu KE:

https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_en

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.