...
Przejdź do treści

Rada UE przyjęła Pakiet Mobilności w pierwszym czytaniu

Państwa członkowie UE podjęły dzisiaj decyzję o przyjęciu Pakietu Mobilności w pierwszym czytaniu. 9 krajów opowiedziało się przeciwko Pakietowi, w tym PL, BG, RO, LT, LV, HU, CY, MT oraz EE. Belgia wstrzymała się od głosu przy rozporządzeniu regulującym zasady kabotażu.

Dzisiejsza decyzja oznacza możliwość rozpoczęcia drugiego czytania w Parlamencie Europejskim, co daje szansę na zmianę zapisów. Między innymi Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce zaapelowało o rewizję zapisów i wzięcie pod uwagę skutków pandemii Covid19 dla transportu drogowego.

Prace w PE rozpoczną się najprawdopodobniej już 16 kwietnia podczas Sesji Plenarnej. Na drugą połowę kwietnia zaplanowano także posiedzenie komisji Transportu TRAN która ma zająć się Pakietem. Nadal prawdopodobny jest scenariusz zakończenia prac w lipcu br.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/07/mobility-package-council-adopts-truck-drivers-reform/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.