...
Przejdź do treści

Plany prac KE na 2020

Komisja Europejska opublikowała komunikat ws. silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji. Zaproponowano w nim między innym działania na rok 2020, które zostaną podjęte w nadchodzących miesiącach. Zakres działań obejmuje: 

  • Sprawiedliwe płace minimalne dla pracowników w UE (KE rozpoczęła konsultacje z partnerami społecznymi),
  • Europejską strategię na rzecz równouprawnienia płci i wiążące środki w zakresie przejrzystości płac,
  • Zaktualizowany europejski program na rzecz umiejętności,
  • Zaktualizowaną gwarancję dla młodzieży,
  • Szczyt dotyczący pracy za pośrednictwem platform internetowych,
  • Zieloną księgę na temat starzenia się,
  • Strategię dla osób niepełnosprawnych,
  • Sprawozdanie demograficzne,
  • Europejski program reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych. 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.